Projektams, mažinantiems neigiamą gamybinės veiklos poveikį aplinkai, APVA skiria 2 mln. eurų

Viso projektų finansavimui iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos (LAAIFP) skirta 2 mln. eurų: 1 mln. eurų technologijoms ir įrenginiams diegti mažinant oro užterštumą, 1 mln. eurų – nuotekų užterštumui mažinti.

Abiems kvietimams paraiškas teikti gali Lietuvoje veikiantys juridiniai asmenys, projektams, kuriuos įgyvendinus sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis aplinkos apsaugos efektas.

Tiek LAAIFP aplinkos oro apsaugos, tiek vandenų apsaugos kvietimams maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui yra 200 tūkst. eurų, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Kviečiame susipažinti su APVA kvietimų salygomis ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo įgyvendinant projektus:


Pramonės įmonės kviečiamos konsultuotis su „SmartInotech pramonei“ projekto ekspertais:

  • verslo ir gamybos skaitmeninimo klausimais;
  • skaitmeninių inovacijų diegimo klausimais – konkrečių technologijų/sprendimų paieška, partnerių, galinčių jas įdiegti, paieška, technologijų/sprendinių diegimo proceso vertinimas, MTEP veiklų įmonėje modeliavimas.

Projektą „SmartInotech pramonei“ įgyvendina Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kartu su Lietuvos inovacijų centru. Projekto įgyvendinimui pasitelkiami Lietuvoje veikiantys skaitmeninių inovacijų centrai ir jų skaitmeninių technologijų ekspertai.

Susisiekite:

Projektas „Smart Inotech pramonei“ finansuojamas iš Europos Sąjungos stuktūrinių fondų lėšų. Projekto  Nr. 01.2.1-LVPA-V-842-01-0004.

 

 

 

 

 

 

Data 2021 06 21

Šaltinis: MITA