Klasterio brandinimas duoda apčiuopiamų rezultatų: vis daugiau įmonių gręžiasi į skaitmeninimą

Lietuvos inovacijų centro brandinamas sveikatos technologijų klasteris iVita tikrai negali skųstis progresyvių ir pažangių narių stoka. Įmonės ne tik sėkmingai diegia skaitmeninimo sprendimus, bet ir pripažįsta, kad priklausydamos klasteriui ir sulaukdamos Lietuvos inovacijų centro ekspertų ir konsultantų pagalbos, jaučia papildomą paskatą imtis pokyčių ir didinti savo veiklos efektyvumą bei konkurencingumą.

Užuot konkuravę, įkvepia 

Skaitmeninimui tampant esmine konkurencingumo ir veiklos efektyvumo užtikrinimo sąlyga, vis daugiau įmonių supranta jo reikšmę ir būtinybę. Tačiau užuot pavieniui sprendusios skaitmeninimo iššūkius, įmonės ieško paspirties, paramos ir įkvėpimo klasteriuose. Čia jos gauna ne tik informaciją apie skaitmeninimo privalumus, bet ir konkrečius patarimus, kodėl, ką ir kaip skaitmeninti, kur gauti tam reikiamą finansinę paramą, kaip ir kur užsisakyti skaitmeninimo (technologinius) auditus.

Pasak Lietuvos inovacijų centro konsultanto Edvino Nagulevičiaus, kadangi klasteriui priklausančios įmonės yra iš skirtingų sričių, užuot konkuravusios tarpusavyje, jos kartu sprendžia su įmonių plėtra ir efektyvumu susijusius klausimus, kad galėtų pasiūlyti geriausias to paties segmento, tačiau skirtingas paslaugas ar produktus savo klientams. Atliekant technines konsultacijas pastebima, kad dauguma įmonių vykdo labai panašius procesus, o individualūs procesai tesudaro kelis procentus. Žinoma, skirtinguose pramonės sektoriuose tikrai rasime naujų gamybos operacijų, bet tam įmonės lengvai pritaiko ir papildomas išorines priemones ar plačiau ir detaliau naudoja jų funkcionalumus.

„Pagrindiniai veiksniai, kurie skatina ir palengvina skaitmeninimąsi klasterių įmonėms yra geranoriškas pačių įmonių ir šios srities patyrusių išorinių ekspertų bendradarbiavimas, kvalifikuotos klasterio konsultacijos, suteikiant galimybę dalintis technologijų transformacijos, automatizacijos, robotikos bei kitų ketvirtosios pramonės revoliucijos (Pramonė 4.0) sprendimų žiniomis, technologijomis, idėjomis, padeda klasterio nariams neatsilikti nuo pridėtinę vertę verslui kuriančių investicijų“, – sako E. Nagulevičius.

Būtent tokias paslaugas ir patirties perdavimą bei dalijimąsi savo nariams siūlo Lietuvos inovacijų centro brandinamas sveikatos technologijų klasteris iVita. Klasteris vienija pažangias įmones, kuriančias inovatyvius produktus ir paslaugas sveikatos ir sveikatinimosi srityje, kurioms skaitmeninimas yra esminė efektyvumo ir konkurencingumo sąlyga, todėl įmonės noriai naudojasi visomis su skaitmeninimu susijusiomis paslaugomis.

Konkurencingumo ir efektyvumo link

Pavyzdžiui, UAB „Ekofrisa“ pasinaudojo klasterio siūloma galimybe ir iš Lietuvos inovacijų centro užsisakė skaitmeninio audito paslaugą. Po audito ir individualių konsultacijų su auditoriumi bei rekomendacijų dėl finansinės paramos skaitmeninimo veikloms įgyvendinti, įmonė automatizavo visą savo grikių gamybos liniją. Dabar įmonė gali pasigirti našesne, spartesne ir didesnės apimties gamyba. Be to, iš gamybos buvo pašalintas žmogiškųjų klaidų veiksnys, sumažėjo energijos sąnaudos bei aplinkai daroma žala.

AB „Ortopedijos technika“ pastebėjo, kad išaugus užsakymų skaičiui pasidarė sunku sukontroliuoti gamybos srautus, išaugo žmogiškųjų klaidų skaičius, sumažėjo gamybos efektyvumas, todėl įmonė, gavusi informacijos apie skaitmeninimą ir paramą, nusprendė automatizuoti kai kuriuos ortopedijos techninių priemonių gamybos procesus. Siekdama identifikuoti tikslines priemones, įmonė taip pat pasinaudojo galimybe atlikti skaitmeninimo (technologinį) auditą.

UAB „Baltec CNC Technologies“ naudojosi tiek klasterio iVita teikiamomis konsultacijomis dėl ES finansavimo galimybių, tiek bendromis Lietuvos inovacijų centro verslo skaitmeninimo konsultacijomis. Įmonei pavyko gauti finansavimą net dviem skirtingiems pramonės skaitmeninimo projektams vykdyti, be to, įmonė ir pati vykdo įvairius MTEP projektus, kurie leidžia papildomai vystyti įvairius skaitmenizavimo produktus. Vienas jų yra robocelė – robotizuota darbo vieta CNC apdirbimo centrui. Šis automatizavimo spendimas ypač patrauklus mažoms ir vidutinėms apdirbamosios pramonės įmonėms, nes sudaro galimybę modernizuoti esamus pagrindinius gamybos įrenginius bei nedidelėmis investicijomis pereiti prie „Pramonės 4.0“ principais pagrįstų gamybos procesų ir robotinių gamybos technologijų, kurios ženkliai padidina įmonių gamybos našumą ir produktyvumą, sumažina darbo sąnaudas, užtikrina aukštą produkcijos kokybę.

UAB „Acorus Calamus“ siekė sumažinti prekių savikainą, padidinti darbo našumą, gauti tikslesnius gamybos procesų valdymo ir analizės duomenis sprendimams priimti, todėl pasinaudojusi klasterio paslaugomis, įdiegė naują analitinę programą, įsigijo modernesnį proceso automatizavimą užtikrinantį įrengimą, kas leido pagerinti gamybos efektyvumą, sumažinant žmogiškųjų darbo valandų skaičių. Kadangi įmonė taip pat susiduria su kvalifikuoto personalo trūkumu, todėl tikisi, kad šie sprendimai leis geriau valdyti įmonės išteklius ir gamybos procesus pačioje įmonėje.

Paskata iš vidaus

Tiesa, imtis skaitmeninimo inciatyvų įmones paskatino ne tik klasterio ar Lietuvos inovacijų centro siūlomos paslaugos. Įmonės pripažįsta, kad jų sprendimams didelės įtakos turėjo kitos klasteriui priklausančios įmonės. Pasak AB „Ortopedijos technika“ projektų koordinatorės Ilonos Kazlauskienės, įmonė nenorėjo atsilikti nuo kitų klasterio narių, kurie dalijosi savo skaitmeninimo sėkmės istorijomis: „Viena vertus, girdi apie tai, kiek skaitmeninimo sprendimai pasiteisino kitoms įmonėms, kita vertus, girdi apie galimybes ir įvairias su skaitmeninimu susijusias paslaugas, kurias galima gauti nemokamai, todėl natūraliai norisi išnaudoti teikiamas galimybes, išlikti konkurencingiems ir neatsilikti nuo kitų klasterio įmonių.“

Jai antrino ir UAB „Ekofrisa“ direktorė Lina Dužinskienė. Jos teigimu, nors poreikis skaitmeninti gamybos procesus kilo natūraliai, iš įmonės vidaus, tačiau priklausymas klasteriui bei tikslingos Lietuvos inovacijų centro konsultacijos neabejotinai turėjo įtakos. „Dalyvavimas klasteryje tik paskatino naudotis siūlomomis paslaugomis ir diegti skaitmeninimo sprendimus, nes rėmėmės geromis praktikomis ir kitų įmonių patirtimis, apie kurias sužinojome būtent per klasterį iVitą“, – sako L.Dužinskienė.

Negana to, klasterio įmonės imtis skaitmeninimo sprendimų privertė ir patį klasterį. Pasak iVita klasterio koordinatorės Dianos Vertelkienės, klasteriai, tarp jų ir iVita, kaip ir verslo įmonės, norėdami išlikti efektyvūs ir konkurencingi, yra priversti skaitmeninti savo veiklas: „Darbo aplinka, susitikimai ir komunikacija perkeliami į internetines platformas, kuriamos bendros paslaugų skaitmeninimo platformos, organizuojamos nuotolinės parodos, vykdoma paslaugų skaitmeninė transformacija.“

Tačiau D. Vertelkienės teigimu, tam, kad skaitmeninimo iniciatyvos būtų sėkmingos, būtina susikoncentruoti ne į pačią skaitmeninę transformaciją, bet gebėti operatyviai prisitaikyti prie greitai besikeičiančių to paties skaitmeninimo sąlygų, kartu spręsti iškylančius iššūkius, dalijantis gerąja praktika bei skatinti skaitmeninių kompetencijų kėlimą įmonėse. Dauguma įmonių išsigąsta pokyčių, atidėlioja permainas sukelsiančius sprendimus, o tai būtent gali būti raktas į verslo sėkmę ar net išlikimą. Todėl labai svarbu, kad įmonių strategijos transformacijoje būtų įtraukta gamybos modernizacija ir pažangių technologijų diegimas, personalo politika būtų pritaikyta spręsti Pramonė 4.0 revoliucinius iššūkius ir esant galimybei naštos sumažinimui įmonės pasinaudotų valstybės skiriamu finansavimu. Būtent tokį patarimą ji duoda sėkmingai skaitmeninius sprendimus įgyvendinantiems klasterio iVita nariams.

Lietuvos inovacijų centras kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) įgyvendina Europos fondų investicijų kofinansuojamą projektą „InoLink“, kuriuo siekiama skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą. Įgyvendindamas šį projektą Lietuvos inovacijų centras, be kitų klasterių, brandina ir sveikatos technologijų klasterį „iVita“. 

Data 2021 06 30

Šaltinis: MITA