Tarptautinė 2 dienų konferencija „Gyvulininkystės konkurencingumo stiprinimas. KPP programos geroji patirtis“

Asociacija „Slėnis Nemunas“  įgyvendina Lietuvos kaimo tinklo projektą „Teminių renginių, skirtų viešinti KPP paramos vaidmenį stiprinant gyvulininkystės sektorių, organizavimas“, projekto Nr. PLKT-PV-23-1-00852-PR001 organizuoja 2 dienų tarptautinę konferenciją „Gyvulininkystės konkurencingumo stiprinimas. KPP programos geroji patirtis“ .

Tarptautinė dviejų dienų konferencija vyks rugsėjo 28–29 d. VDU Žemės ūkio akademijoje, kartu su gyvulininkystės paroda. Renginys organizuojamas Asociacijos nariams –  VDU Žemės ūkio akademijai bei LSMU Veterinarijos akademijai – bendradarbiaujant su LR Žemės ūkio ministerija, KPP projektų vykdytojais. Dviejų dienų konferencijos programoje numatyti Lietuvos ir užsienio  mokslininkų, ekspertų, projektų vykdytojų pranešimai, kuriose bus gvildenamos temos, susijusios su gyvulininkystės sektorius konkurencingumo stiprinimu. Konferencijos metu taip pat bus pristatoma KPP projektų įgyvendinimo patirtis gyvulininkystės sektoriuje (ne mažiau kaip 4 KPP priemonių), vyks diskusija. Naudingos žinios apie jautienos vertingąsias savybes klausytojams bus perduodamos edukacinės programos metu.

Įėjimas nemokamas. Planuojamas konferencijos dalyvių skaičius – 105 klausytojai.