Gamybos inovacijų slėnis – pirmoji Baltijos šalyse inovacijų erdvė gamybos įmonėms

Jau 2022 m. pirmąjį pusmetį Vilniuje iškilsiantis 5000 kv.m. ploto Gamybos inovacijų slėnio pastatas taps svarbia dedamąja kuriamoje inovacijų ekosistemoje pramonės įmonėms. Naudodamosi infrastruktūra ir įranga įvairios gamybos įmonės, technologijų kūrėjai ir tyrėjai galės ne tik kurti skaitmenines inovacijas ir prototipus, testuoti inovatyvias idėjas, tačiau ir gauti plačias konsultacijas pagal poreikius – nuo technologijų, įrangos, IT sprendimų, duomenų analizės, gamybinio proceso, produktų, iki prototipavimo ir tarptautinės tinklaveikos.

„Esminis Gamybos inovacijų slėnio veiklos ir krypties principas yra sukurti palankiausią aplinką technologijų kūrėjams ir produktų gamintojams iš Lietuvos ir užsienio. Sieksime tapti pirmuoju pasirinkimu kuriantiems gamybines technologijas ir produktus Baltijos šalyse, o taip pat atnešti geriausią užsienio patirtį ir naujausias pramonės inovacijų tendencijas vietos kūrėjams ir gamintojams,“ – teigia šio Skaitmeninių inovacijų centro direktorius Gintaras Vilda.

Kam skirta Gamybos inovacijų slėnio infrastruktūra ir paslaugos?

Gamybos inovacijų slėnio infrastruktūra ir paslaugos orientuotos į augimo siekiančias gamybos įmones, startuolius, prototipų kūrėjus ir bandytojus, tyrimų ir vystymo (R&D) centrus, mokslo įstaigas, įrangos gamintojus ir atstovus.

Kokia numatoma infrastruktūra?

Infrastruktūros paslaugos apims gamybos ir prototipavimo laboratorijas bei administracines patalpas. Gamybos laboratorijos plotas bus nuo 200 iki 600 kv.m. Numatomos įkurti Europos Sąjungos pramonės strategijos ManuFuture2030 krypčių laboratorijos: robotikos ir integruotų automatinių sistemų, optoelektronikos, pridėtinės gamybos, mechatronikos, mechaninio apdirbimo, dirbtinio intelekto, žaliosios energetikos, biogamybos ir kt. Visos patalpos pritaikytos būtent gamybos įmonėms: su aukštomis 6,5 m lubomis, reikiama elektros galia, gamybiniais vartais, patogiu privažiavimu sunkiasvorei technikai ir kt. Be to, Gamybos inovacijų slėnyje veiks Prototipavimo laboratorija, bus konferencijų salė, bus sukurtos patogios darbo sąlygos visiems čia dirbsiantiems inovatoriams.

Kokios teikiamos paslaugos?

Teikiamos paslaugos yra reikšmingas vardiklis sėkmingam kuriamos infrastruktūros išnaudojimui. Gamybos inovacijų slėnio ekspertų komanda jau teikia skaitmeninių inovacijų paslaugas skaitmeninimo, mechatronikos, robotikos, fotonikos ir optoelektronikos, kitose gamybos įmonėms aktualiose srityse. Greta specifinių inovacijų konsultacijų čia galima kreiptis dėl inovacijų ir skaitmeninių auditų, finansavimo ir investuotojų pritraukimo, paraiškų rengimo Lietuvos ir ES projektų finansavimui, patentavimo ir intelektinės apsaugos ir kt.

Kokia nauda?

Visos paminėtos galimybės veikiantiems Gamybos inovacijų slėnyje suteikia daugialypės ir ilgalaikės naudos: vyksta realus įmonių bendradarbiavimas kuriant naujus produktus, reikalingos inovacijų konsultacijos yra pasiekiamos vienoje vietoje, yra galimybė su kitomis inovatyviomis įmonėmis kartu dalyvauti ES ir kitų organizacijų projektuose, gauti valstybės pagalbą inovacijų kūrimui, tampama inovatyvių įmonių klasterio dalimi.

Daugiau informacijos apie Gamybos inovacijų slėnį ir galimybes tapti šios gamybos inovacijų ekosistemos dalimi sužinoti galite čia.


Parengta įgyvendinant iš Europos Sąjungos stuktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Smart Inotech pramonei“. Projekto  Nr. 01.2.1-LVPA-V-842-01-0004.

Plačiau apie projektą skaitykite čia.

 

 

 

 

 

 

 

Data  2021 06 17

Šaltinis: MITA