Įmonių taršioms technologijoms keisti „švaresnėmis“ APVA skirs 10 mln. eurų

Ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos pramonė pastaruoju metu susiduria su trimis pagrindiniais iššūkiais – (1) gamybos, paslaugų ir verslo modelių transformavimo, kad jie taptų tvarūs, atsiejant ekonomikos augimą nuo išteklių naudojimo, (2) pasaulinio konkurencingumo išlaikymo bei stiprinimo diegiant skaitmenines technologijas ir (3) klimato kaitos mažinimo kuriant žiedinę ekonomiką. Šie iššūkiai reikalauja didelės transformacijos pačioje pramonėje ir versle, o taip pat ir verslą palaikančioje ekosistemoje.

Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) skirs 10 mln. eurų subsidijų įmonėms, norinčioms taršias technologijas keisti mažiau taršiomis. APVA paskelbė tęstinį kvietimą, pagal kurį įmonės gali teikti paraiškas iki šių metų gruodžio 31 d. arba tol, kol pakaks subsidijoms skirtų lėšų. Tam, kad galėtų pasinaudoti minėta parama, įmonė turi būti ES Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos dalyvė.

Subsidijos bus skiriamos šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo įrenginiams diegti į esamas įmonių technologines schemas. Tai įrenginiai arba sistemos alternatyvaus kuro, antrinių žaliavų, pramoninių šalutinių produktų, atliekinės šilumos panaudojimo gamybos procese, dujų srauto valymo ir pakartotinio naudojimo, automatizavimo ir procesų valdymo įrenginiai arba sistemos, taip pat reaktoriai, krosnys, šilumokaičiai ir jų pajungimo schemos, katalitinės valymo sistemos, siurbliai, kompresoriai ir kt.

Paraiškos priimamos tik elektroniniu būdu per APVA informacinę sistemą APVIS.

Su APVA kvietimo sąlygomis susipažinkite ČIA.


Pramonės įmonės kviečiamos konsultuotis su „SmartInotech pramonei“ projekto ekspertais:

  • verslo ir gamybos skaitmeninimo klausimais;
  • skaitmeninių inovacijų diegimo klausimais – konkrečių technologijų/sprendimų paieška, partnerių, galinčių jas įdiegti, paieška, technologijų/sprendinių diegimo proceso vertinimas, MTEP veiklų įmonėje modeliavimas.

Projektą „SmartInotech pramonei“ įgyvendina Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kartu su Lietuvos inovacijų centru. Projekto įgyvendinimui pasitelkiami Lietuvoje veikiantys skaitmeninių inovacijų centrai ir jų skaitmeninių technologijų ekspertai.

Susisiekite:

Projektas „Smart Inotech pramonei“ finansuojamas iš Europos Sąjungos stuktūrinių fondų lėšų. Projekto  Nr. 01.2.1-LVPA-V-842-01-0004.

 

 

 

 

 

 

Data 2021 06 17

Šaltinis: MITA