Asociacijos "Slėnis Nemunas" steigėjai (2016-05-24):

 

Slėnio „Nemunas“ steigėjai, 2007 m. rugsėjo 26 d. pasirašę Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį:

Lietuvos žemės ūkio universitetas - iniciatorius,

Lietuvos veterinarijos akademija - iniciatorius,

LŽŪU Vandens ūkio institutas,

LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos institutas,

VA Gyvulininkystės institutas,

VA Veterinarijos institutas,

Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas,

Lietuvos žemdirbystės institutas

Lietuvos miškų institutas,

KTU Maisto institutas,

KTU Maisto produktų technologijos katedra.

Slėnio „Nemunas“ steigime ir pasirašant sutartį 2007 m. rugsėjo 26 d. dalyvavo verslo atstovai:

UAB koncernas „Achemos grupė“,

UAB „Arvi“ ir ko,

AB ,,Kauno grūdai“,

UAB „Utenos mėsa“,

Lietuvos biokuro gamintojų ir tiekėjų asociacija LITBIOMA,

UAB „Vakarų medienos grupė“,

Lietuvos melioracijos įmonių asociacija,

Baltijos agroverslo institutas,

UAB "Mestilla".

Slėnio „Nemunas“ kūrimo iniciatyvą parėmė:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai,

Lietuvos pramonininkų konfederacija,

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija,

Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija,

Lietuvos zootechnikų sąjunga,

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija.

Slėnio „Nemunas“ kūrimui pritarė Ateities augalų, Biomasės ir biokuro gamybos ir naudojimo, Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės, Maisto ūkio, Miškų sektoriaus nacionalinės technologijų platformos.

______________________

2009 m. vasario 5 d. Slėnio veiklai koordinuoti įsteigta Asociacija "Slėnis Nemunas“.

Asociacijos steigėjai:

Lietuvos žemės ūkio universitetas,

Lietuvos veterinarijos akademija,

LŽŪU Vandens ūkio institutas,

LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos institutas,

LVA Gyvulininkystės institutas,

LVA Veterinarijos institutas,

Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas,

Lietuvos žemdirbystės institutas,

Lietuvos miškų institutas,

KTU Maisto institutas,

Kauno technologijos universitetas,

UAB koncernas "Achemos grupė",

UAB "Arvi" ir ko,

AB "Kauno grūdai",

Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA,

Baltijos agroverslo institutas,

UAB "Mestilla".

Nariai, prisijungę po Asociacijos "Slėnis Nemunas" įsteigimo:

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba,

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas,

Mykolo Romerio universitetas,

UAB "Elinta VS".

Informacija atnaujinta 2014-01-23