Projektai

Slėnis "Nemunas" vykdomi projektai

Kaimo tinklas:
 

Slėnis "Nemunas" baigti projektai

Plėtros projektai:

Mokslo žinių sklaidos projektai:

Kaimo tinklas:

 

Slėnis "Nemunas" sukurti kūriniai

   

Virtualus pienininkystės ūkio rentabilumo matematinis modelis

Virtualus javų auginimo ekonominis modelis