Nariai

Asociacija „Slėnis Nemunas“ yra atvira, jos nariu gali tapti bet kuri pareiškusi pageidavimą mokslo, studijų ar verslo bei kita institucija (ar net pavieniai asmenys), jeigu jų vykdoma veikla susijusi su Slėnio Programa ir gali prisidėti prie jos veiklos vertinimo kriterijų gerinimo. Slėnio nario priėmimą sprendžia Steigėjų susirinkimas Slėnio tarybos teikimu.

_____________________________________________________

Asociacijos Slėnis Nemunas" nariai (2021-05-31):

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Telefonas

Elektroninis paštas

1.

Vytauto Didžiojo universitetas

+370 37 222739

info@vdu.lt

2.

LSMU Veterinarijos akademija

+370 37 362383

mindaugas.malakauskas@lsmuni.lt

3.

UAB koncernas „Achemos grupė“

+370 5 2492000

info@achemosgrupe.lt

4.

UAB „Arvi“  ir ko

+370 343 31020

arvi@arvi.lt

5.

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

+370 347 37057

lammc@lammc.lt

6.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

+370 347 37870

info@lzukt.lt

7.

Kauno technologijos universitetas

+370 37 324140

ktu@ktu.lt

8.

Lietuvos socialinių mokslų centro – Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas (buvęs Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas) nuo 2021 01 01 LR Vyriausybės 2020 11 11 nutarimu Nr.1260)

+370 5 2614525

laei@laei.lt

9.

UAB „Euromedienos grupė“

+ 370 69879911

info@euromediena.com

_____________________________________________________

Asociacijos Slėnis Nemunas" Tarybos nariai (2021-05-31):

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

1.

Mindaugas Malakauskas, LSMU VA

2.

Antanas Maziliauskas, VDU ŽŪA

3.

Gintaras Brazauskas, LAMMC

4.

Algimantas Paulauskas, VDU

5.

Alfonsas Tamošiūnas, UAB „Arvi“ ir ko

6.

Gvidas Šidlauskas, UAB koncernas „Achemos grupė“

7.

Asta Šakickienė, LŽŪKT

8.

Mindaugas Šilininkas, UAB „Euromedienos grupė“

9.

Zita Duchovskienė, LR ŠMSM

10.

Renata Lygienė, LR EIMIN

11.

Vygantas Katkevičius, LR ŽŪM

_____________________________________________________

Asociacijos Slėnis Nemunas" nariai (2016-05-24):

Informacija atnaujinta 2021-05-31