Asociacija „Slėnis Nemunas“ įgyvendina Lietuvos kaimo tinklo projektą

Asociacija „Slėnis Nemunas“  (toliau – Asociacija) įgyvendina Lietuvos kaimo tinklo projektą „Teminių renginių, skirtų viešinti KPP paramos vaidmenį stiprinant gyvulininkystės sektorių, organizavimas“, projekto Nr. PLKT-PV-23-1-00852-PR001.

Projekto tikslas – įgyvendinti komunikacijos priemones, skirtas viešinti KPP įgyvendinimo gerąją praktiką diegiant inovacijas ir vykdant kitas iniciatyvas, stiprinančias gyvulininkystės sektoriaus konkurencingumą.

 

Vykdant projektą VDU Žemės ūkio akademijoje bus suorganizuota 2 dienų tarptautinė konferencija „Gyvulininkystės konkurencingumo stiprinimas. KPP programos geroji patirtis“ ir 5 seminarų ciklas skirtinguose Lietuvos rajonuose tema „Mėsinių galvijų genominė selekcija“.

 

Tarptautinė dviejų dienų konferencija vyks rugsėjo 28–29 d. VDU Žemės ūkio akademijoje, kartu su gyvulininkystės paroda. Renginys organizuojamas Asociacijos nariams –  VDU Žemės ūkio akademijai bei LSMU Veterinarijos akademijai – bendradarbiaujant su LR Žemės ūkio ministerija, KPP projektų vykdytojais. Dviejų dienų konferencijos programoje numatyti Lietuvos ir užsienio  mokslininkų, ekspertų, projektų vykdytojų pranešimai, kuriose bus gvildenamos temos, susijusios su gyvulininkystės sektorius konkurencingumo stiprinimu. Konferencijos metu taip pat bus pristatoma KPP projektų įgyvendinimo patirtis gyvulininkystės sektoriuje (ne mažiau kaip 4 KPP priemonių), vyks diskusija. Naudingos žinios apie jautienos vertingąsias savybes klausytojams bus perduodamos edukacinės programos metu. Planuojamas konferencijos dalyvių skaičius – 105 klausytojai.

5 seminarų ciklas bus vykdomas Tauragės, Šiaulių, Utenos, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. Planuojamas 1 seminaro dalyvių skaičius – 12 klausytojų, seminaro trukmė – 2,25 val. Seminarų ciklo metu savo žiniomis apie mėsinių galvijų genominę selekciją dalinsis VDU Žemės ūkio akademijos mokslininkai. Seminarus vykdyti numatoma 2024 m. pradžioje.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2023 m. rugpjūčio 7 d. iki 2024 m. vasario 15 d.

Per projekto vykdymo laikotarpį iš viso bus suorganizuoti 6 teminiai renginiai, planuojama, kad juose iš viso dalyvaus 165 asmenys.

 

projektą remia