Skelbiamas konkursas „Ieškomas inovatorius!”: laukiama inovatyvių idėjų

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kartu su partneriais jau penktą kartą skelbia idėjų atrankos konkursą „Ieškomas inovatorius!“, skirtą visiems, turintiems idėjų dėl verslo, grindžiamo inovacijomis ir naujausiomis technologijomis, kūrimo. Perspektyviausi dalyviai turės galimybę įsteigti technologines įmones, gauti MITA projekto „InoSpurtas“ ekspertų paslaugas, užtikrinančias spartesnį produktų patekimą į rinką, o dviejų geriausių idėjų autoriai – galimybę dalyvauti Europos Sąjungos tematiniuose akceleratoriuose pagal savo veiklos sritį.

„Laukiame visų, turinčių idėjų, nepraleisti galimybės ir su ekspertų pagalba sukurti visiškai naują arba iš esmės patobulinti jau egzistuojantį produktą, sprendžiantį visuomenės, mokslo ar verslo problemas ir taip gerinantį mūsų kasdienybę“,- dalyvauti ragina MITA projekto „InoSpurtas“ vadovė Jolita Razumienė. Konkurso dėka sėkmingai įsteigta jau 60 technologinių įmonių, kuriančių inovatyvius, aukštos pridėtinės vertės produktus. 

Idėjų skaičius neribojamas

Konkursas orientuojasi į jaunus žmones su inovatyviomis idėjomis, mokslininkus, siekiančius komerci­alizuoti išradimus ir inovacijas, bei smulkųjį ar vidutinį verslą, kuriam būtų aktualu plėtoti technologijas.

Paraiškų skaičius neribotas, tad  jų galima pateikti tiek, kiek dalyvis turi idėjų, o dalyvauti kviečiami visi, kurie turi įdomių verslo sumanymų, kurių iki šiol nedrįso realizuoti. Paraiškas galima pateikti ČIA iki 2022 m. sausio 3 d. Pateiktas idėjas vertins ne mažiau kaip 3 kompetentingi ekspertai pagal šiuos kriterijus: idėjos inovatyvumą ir išskirtinumą, jos galimą naują pritaikymą; mokslinių rezultatų naudojimą; vartotojų poreikių tenkinimą; naujų vartotojų, rinkų sukūrimą; technologijos konkurencinį pranašumą; produkto gamybos kaštų racionalumą; finansinį pagrindimą; galimybę patentuoti ar registruoti produkto dizainą. Teikiamos idėjos turi atitikti Sumanios specializacijos teminius prioritetus. 

Galimybės perspektyviausiems dalyviams

Atrinktų idėjų autoriai galės įsteigti įmonę, kuri gaus MITA projekto „InoSpurtas“ konsultacines paslaugas apie verslo plano parengimą, technologijos vystymo, rinkodaros, intelektinės nuosavybės valdymo klausimais. Idėjų autoriai turės galimybę prisistatyti agentūros renginių metu bei pasinaudoti ir kitomis MITA inovacijų paramos priemonėmis, konsultuotis dėl finansavimo gavimo  inovatyvioms idėjoms įgyvendinti. 

Atrinkti dviejų perspektyviausių idėjų autoriai turės išskirtinę galimybę dalyvauti ES tematiniuose akceleratoriuose pagal savo veiklos sritį, kuriuose įmonėms bus teikiamos konsultavimo, mokymo, verslo vystymo pagalbos ir patarimų teikimo, partnerių paieškos paslaugos užsienyje.

Daugiau informacijos apie konkursą

Šaltinis: MITA