Pradėk nuosavą verslą su "Verslo asistento" pagalba

2014 metų pradžioje startavo projektas „Verslo asistentas – verslumo skatinimas pasitelkiant technologijų parkų ir slėnių kompetencijas“, kuriame vienu iš Partnerių yra Asociacija „Slėnis Nemunas“. Tai Ūkio ministerijos inicijuojama priemonė „Asistentas-4“ verslumui skatinti pagal  Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioritetą „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“. Projektas bus vykdomas iki 2015 metų spalio mėn.

Projektas skirtas Partnerių veiklos teritorijose stiprinti verslumo lygį, integruojant inovacijų paramos paslaugas, tobulinant esamą žinių ir technologijų sklaidos terpę, kuri skatintų besikuriančio ir veikiančio verslo bendruomenę aktyviau naudotis inovacijų paramos paslaugomis. Asociacijos „Slėnis Nemunas“ Mokslo kavinės patalpose veikia konsultacinis biuras, kuriame kiekvieną dieną konsultuojama verslo steigimo, vystymo, darbo vietų kūrimo ir jų išsaugojimo, produktų komercializavimo, technologijų perdavimo, verslo planų rengimo, investicijų paieškos ir kt. klausimais. Verslumui ugdyti Asociacija taiko įvairias inovatyvias formas. Čia Jums suteikiama galimybė ne tik realizuoti savo idėjas, bet ir susipažinti su kitose šalyse įgyvendinamomis inovacijomis, pasinaudoti inovatyvių verslų duomenų baze  ir išsirinkti sau tinkamą bei aptarti jo adaptavimo galimybes Lietuvos rinkai. Jeigu Jūs nesate apsisprendę kurti verslą, bet turite, Jūsų manymu, tinkamą idėją, galite ją pateikti ekspertams, kurie pradžioje ją įvertins, pateiks pastabas, patars kokius veiksmus reikia atlikti, kad idėja pamažu taptų verslo planu, o verslo planas – verslu. 

Jeigu išvardinti verslumo ugdymo būdai Jums nėra patrauklūs, Mokslo kavinėje lavinkite savo verslumo įgūdžius žaisdami verslo žaidimą „Pinigų srautas“, stebėdami video medžiagą apie inovatyvius verslus ar analizuodami įvairių lektorių webinarų medžiagą bei skaitydami verslumo ugdymo literatūrą ir tuo pat metu užduodami Jums kylančius klausimus ekspertams.

 

Laukiame Jūsų kiekvieną dieną Mokslo kavinėje

Būkite aktyvūs ir mes drauge sukursime JŪSŲ verslą

 

Projekto vykdytojai