Kvietimas teikti trumpąsias paraiškas pagal "HORIZONTAS" programą!

Horizontas – priemonė yra skirta inovatyvių, rinkos esminius pakeitimus galinčių įgyvendinti technologijų kūrimui, diegimui, plėtrai, vykdant MTEP veiklas ir/ar komercializuojant šių veiklų rezultatus.

Galimi šie finansavimo lygiai ir sritys:

EIC PATHFINDER

 • Finansuojamos veiklos– produkto idėjos koncepcijos tvirtinimas ir vystymas.
 • Finansuojamos sritys: Vidinis sąmoningumas (dirbtinis intelektas); priemonės smegenų audinio aktyvumui stimuliuoti; naujos technologijos ląstelių ir genų terapijoje; inžinerijos būdu pagamintos gyvosios medžiagos.
 • Subsidijos suma: iki 4 000 000 Eur, intensyvumas: 100 proc.
 • Paraiškų teikimas iki 2021 m. spalio 27 d.

EIC TRANSITION

 • Finansuojamos veiklos– produkto maketo kūrimas, testavimas laboratorinėmis sąlygomis.
 • Finansuojamos sritys: Medicininiai prietaisai ir energijos tausojimo ir kaupimo technologijos.
 • Subsidijos suma: iki 2 500 000 Eur, intensyvumas: 100 proc.
 • Paraiškų teikimas iki 2021 m. rugsėjo 22 d.

 EIC ACCELERATOR

 • Finansuojamos veiklos– produkto prototipo sukūrimas, bandymas, tobulinimas.
 • Finansuojamos sritys: Sveikatos technologijos; Skaitmeninės technologijos; „Green Deal“ naujovės ekonomikos atsigavimui.
 • Subsidijos suma: iki 2 500 000 Eur, intensyvumas: 70 proc.
 • Investicijos dydis: nuo 500 000 Eur iki 15 000 000 Eur. Investicijos atveju balsavimo teisių dalis: iki 25 proc. (7-10 metų laikotarpiui).
 • Paraiškų teikimas iki 2021 m. spalio 6 d.

Daugiau informacijos: http://npr.lt

Data 2021 08 16

Šaltinis: NPR