MITA kviečia apsaugoti intelektinę nuosavybę

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia įmones ir mokslo institucijas teikti paraiškas gauti paramą intelektinės nuosavybės teisių apsaugos projektams vykdyti. Be įprastos paramos išradimams ir dizainui apsaugoti tarptautiniu mastu, bus finansuojama patento paraiškų paieška Europos patentų tarnyboje.   
 
Pastebima, kad Lietuvos įmonės ir mokslo institucijos vis labiau rūpinasi išradimų apsauga. Praėjusiais metais Lietuvos pareiškėjai pateikė dukart daugiau Europos patento paraiškų (74) nei prieš trejus metus – 2011 m. pateiktos 32 paraiško
 
Per trejus metus pagal Ūkio ministerijos intelektinės nuosavybės teisių apsaugos skatinimo priemonę buvo paremti 162 projektai, iš kurių trys ketvirtadaliai yra susiję su išradimų patentavimu. Daugumą projektų įgyvendina įmonės, ketinančios plėsti savo veiklą į užsienio rinkas. Dažniausiai patentuojami išradimai, sukurti biochemijos, lazerių ir optikos, žemės ūkio srityse.
 
Pagal šį paskelbtą kvietimą bus apmokamos tiek Europos patento arba patento, išduoto pagal tarptautinę patento paraišką, gavimo išlaidos, patirtos ne anksčiau kaip 2011 m., tiek išlaidos, susijusios su Bendrijos dizaino arba tarptautinės dizaino registracijos liudijimo gavimu. Tinkamiems pareiškėjams – įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms – padengiama iki 95 proc. projekto tinkamų išlaidų.
 
Bendradarbiaujant su Europos patentų tarnyba ir Valstybiniu patentų biuru šiemet kvietime įvesta naujovė – galimybė gauti paramą patento paraiškų paieškai Europos patentų tarnyboje, t. y. Europos patentų tarnyba atliks išankstinę išradimų technikos lygio paiešką. Tokia paieška leis patento paraišką padavusiam subjektui gauti informaciją dėl išradimo patentabilumo ir spręsti dėl tolesnio patentavimo veiksmų ar išradimo komercinimo. Siekiant paskatinti mažas ir vidutines įmones bei mokslo ir studijų institucijas naudotis šia Europos patentų tarnybos teikiama paslauga, numatoma joms apmokėti iki 95 proc. paieškos mokesčio. Be to, prašymai gauti paramą Europos patentų tarnybos atliekamai paieškai bus priimami nuolat.
 
Paraiškas jau galima teikti iki š. m. spalio 15 d.
 
Detalesnė informacija (sąlygos ir dokumentai) - mita.lt