Visos naujienos

Ūkio ministras E. Gustas: „Mokslo ir verslo bendradarbiavimui ir klasterizacijai skatinti – 2,9 mln. eurų ES investicijų“

Ūkio ministerija, siekdama skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą ir klasterizaciją, vykdant mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklas, kviečia Lietuvos įmones pasinaudoti galimybe įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Inoklaster LT“. Pagal šią priemonę finansuojamoms veikloms numatoma skirti beveik 2,9 mln. eurų ES investicijų.

Ūkio ministras E.Gustas pristatė šalies biomasės energetikos sektoriaus perspektyvas

Ūkio ministras Evaldas Gustas antradienį Vilniuje vykstančioje tarptautinėje biomasės energetikos konferencijoje „Nordic Baltic Bioenergy 2016“ pristatė šalies biomasės energetikos sektorių ir eksporto galimybes. Ūkio ministro teigimu, pastaraisiais metais auga tiek šio sektoriaus įmonių skaičius, tiek jų eksporto šalių sąrašas.

Verslo idėjos: kaip įdarbinti patentus ir prekių ženklus?

Laikas: 2016 / 04 / 26
Vieta: VGTU LinkMenų fabrikas (adresas Linkmenų g. 28, Vilnius)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kartu su advokatų profesine bendrija „Žabolienė ir partneriai METIDA“ pasaulinės intelektinės nuosavybės dienos proga organizuoja konferenciją, kurios metu bus pristatytos galimybės verslui, pasitelkiant patentavimo ir prekės ženklų sritis.

Pranešimus skaitys MITA, METIDA bei kviestiniai svečiai – įmonių vadovai, kurie dalinsis praktiniais patarimais ir gerąja patirtimi.

Patvirtinta nauja Asociacijos "Slėnis Nemunas" Tarybos sudėtis

2016 m. balandžio 14 d. Asociacijos "Slėnis Nemunas" visuotinis narių susirinkimas patvirtino naują Tarybos sudėtį:
Tarybos pirmininkas Zenonas Dabkevičius - Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro direktorius,
Tarybos pirmininko pavaduotojas Antanas Maziliauskas - Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius,
Tarybos pirmininko pavaduotojas Henrikas Žilinskas - Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos kancleris,
Tarybos pirmininko pavaduotojas Edvardas Makelis - VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius,

Mokslinių tyrimų projektams įgyvendinti sulauktas rekordinis paraiškų skaičiaus

Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai“ sulaukta 292 paraiškų, planuojamų įgyvendinti bendra projektų vertė – 311,18 mln. eurų. Paraiškas pagal šią priemonę galėjo teikti tiek jau veikiančios, tiek įsteigtos naujos įmonės taikomiesiems moksliniams tyrimams, produkto prototipo sukūrimui ir bandymui, laboratorijų įrengimui, tyrėjų personalui išlaikyti ir kitoms su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra susijusioms veikloms.

Sumanios agroinovacijos: valstybė + mokslas + verslas

Tarptautinės žemės ūkio parodos "Ką pasėsi...2016" metu - balandžio 1 d. įvyko ŠMM, ŪM, MITA, ASU ir slėnio “Nemunas” organizuotas seminaras "Sumanios agroinovacijos: valstybė + mokslas + verslas".
Renginio metu buvo aptartos finansavimo galimybės verslo ir mokslo institucijų bendradarbiavimui, kuo mokslas gali būti naudingas verslui, pristatytos sėkmės istorijos ir galimybės verslui „Nemuno“ slėnyje.

Seminaro pranešimai pridėti prie dokumentų.

Kviečiama teikti idėjas ir siūlymus dėl Europos Inovacijų Tarybos kūrimo

Europos Komisija inicijuoja Europos Inovacijų Tarybos steigimą ir kviečia visus suinteresuotus asmenis iki balandžio 29 dienos teikti idėjas dėl šios Tarybos veiklos gairių.

Šiuo metu Europos Sąjunga pasižymi mokslinėmis žiniomis, aukšto lygio moksliniais tyrimais, tačiau gerokai atsilieka nuo JAV pagal išskirtinių ir didelį pasisekimą turinčių inovacijų, pasaulinio lygio startuolių skaičių. Naujai kuriama Europos Inovacijų Taryba turėtų prisidėti prie šios problemos sprendimo.

Priemonės „Eco-inovacijos LT“ kvietimas teikti paraiškas

Informuojame, kad š. m. kovo 7 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT“.

Šia priemone siekiama paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis netechnologines ekoinovacijas, t. y. diegti aplinkosaugos vadybos (valdymo) sistemas (toliau – AVS), atlikti gamybos technologinius ir (ar) aplinkosaugos auditus bei projektuojant gaminius taikyti ekologinio projektavimo principus.

ES investicijos pakėlė Lietuvos mokslą, technologijas ir inovacijas į aukštesnį lygį

Finansų ministerijos duomenimis, 2007–2013 m. ES fondų lėšomis sukurta esminė mokslo tyrimams ir eksperimentinei plėtrai reikalinga infrastruktūra, į kurią investuota daugiau kaip 1 mlrd. eurų. Per ateinančius keletą metų infrastruktūros plėtrai bus skirta dar 670 mln. eurų – dešimtadalis visų 2014-2020 m. Lietuvai skirtų ES struktūrinių fondų lėšų.

Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro (KTPC) atidarymas

Lapkričio 20 dieną Slėnis „Nemunas“ galima vadinti paskutiniuoju Slėnio infrastruktūros kūrimo akordu. Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro atidarymas vainikuoja pirmojo Slėnio „Nemunas“ infrastruktūros kūrimo etapo pabaigą, kuris pagal Slėnio „Nemunas“ programą buvo statomas Slėnio dalyvių sinergijai užtikrinti.

Puslapiai