Slėnis NEMUNAS

Inovacijos

Klasterio brandinimas duoda apčiuopiamų rezultatų: vis daugiau įmonių gręžiasi į skaitmeninimą

Lietuvos inovacijų centro brandinamas sveikatos technologijų klasteris iVita tikrai negali skųstis progresyvių ir pažangių narių stoka. Įmonės ne tik sėkmingai diegia skaitmeninimo sprendimus, bet ir pripažįsta, kad priklausydamos klasteriui ir...

Komisija paskelbė 2021 m. Europos inovacijų švieslentę

Birželio 21d. Europos Komisija paskelbė Europos inovacijų švieslentę, kurioje matyti palyginamoji ES valstybių narių situacija mokslinių tyrimų ir inovacinės veiklos srityse. Yra įvardinamos stipriosios ir silpnosios mokslinių tyrimų ir inovacijų...

InterInoLT pradėjo derybas dėl įsitraukimo į Komisijos patvirtintas partnerystes

Europos Komisija priėmė Susitarimo memorandumą pradėti 11 programinių partnerysčių, kurių bendras biudžetas yra apie 22 mlrd. eurų – 8 milijardai eurų iš „Europos horizontas“ ir 14 milijardų eurų iš privačių...

Projektams, mažinantiems neigiamą gamybinės veiklos poveikį aplinkai, APVA skiria 2 mln. eurų

Viso projektų finansavimui iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos (LAAIFP) skirta 2 mln. eurų: 1 mln. eurų technologijoms ir įrenginiams diegti mažinant oro užterštumą, 1 mln. eurų – nuotekų...

Gamybos inovacijų slėnis – pirmoji Baltijos šalyse inovacijų erdvė gamybos įmonėms

au 2022 m. pirmąjį pusmetį Vilniuje iškilsiantis 5000 kv.m. ploto Gamybos inovacijų slėnio pastatas taps svarbia dedamąja kuriamoje inovacijų ekosistemoje pramonės įmonėms. Naudodamosi infrastruktūra ir įranga įvairios gamybos įmonės, technologijų...

Įmonių taršioms technologijoms keisti „švaresnėmis“ APVA skirs 10 mln. eurų

Ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos pramonė pastaruoju metu susiduria su trimis pagrindiniais iššūkiais – (1) gamybos, paslaugų ir verslo modelių transformavimo, kad jie taptų tvarūs, atsiejant ekonomikos augimą...