ES programos „Horizontas 2020“ veiklos verslo ir mokslo ryšiams stiprinti

Gerbiamieji,

maloniai kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos inovacijų centro ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros rengiamoje informacinėje dienoje „ES programos „Horizontas 2020“ veiklos verslo ir mokslo ryšiams stiprinti“. Renginys vyks 2016 m. spalio 21 d. 14 val. Lietuvos mokslo taryboje (Gedimino pr. 3 – 115, Vilnius).

ES bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014 –2020 m.) suteikia galimybes plėtoti mokslo ir verslo bendradarbiavimą įvairiose mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse. Programoje „Horizontas 2020“ yra numatytos lėšos mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektams, žinių ir technologijų mainams, institucijų inovaciniams pajėgumams didinti bei tyrėjų karjerai vystyti.

Šio renginio tikslas yra pristatyti, kokias galimybes mažoms ir vidutinėms įmonėms, kitoms neakademinio sektoriaus organizacijoms bei mokslo ir studijų institucijoms atveria didžiausia ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa ir paskatinti jas tapti „Horizonto 2020“ dalyvėmis.

Renginio programa: https://www.e-mokslovartai.lt/event-announcements?p_p_id=eventannounceme...

Registracija į renginį vyksta elektroniniu būdu iki spalio 20 d.