Asociacijos "Slėnis Nemunas" renginiai 2022 m. kovo mėn.

 

   

 

 

PROJEKTO ,,KPP INFORMACIJOS SKLAIDA ŽEMĖS ŪKIO IR BIOEKONOMIKOS SRITYSE, NAUDOJANT SLĖNIO ,,NEMUNAS“ PATIRTĮ“ 

RENGINIAI 2022 M. KOVO MĖNESĮ

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „TECHNINĖ PAGALBA“ VEIKLOS SRITIS „LIETUVOS KAIMO TINKLAS“

Teminis renginys (apskritojo stalo diskusija) tema ,,Melioracija – kodėl reikia politinių sprendimų?“ 2022 m. kovo mėn. 24 d. vyko Vilniuje. Jis buvo skirtas suinteresuotųjų subjektų įsitraukimui į kaimo plėtros procesus, pasidalyti žiniomis apie KPP įgyvendinimą ir su tuo susijusia patirtimi, spręsti specifines melioracijos problemas, plačiąją visuomenę ir galimiems paramos gavėjams informuoti apie kaimo plėtros politiką, susijusią su melioracija bei KPP, inovacijomis melioracijos srityje ir vykdomus projektus.

Pranešimai:

Atvirojo stalo diskusija Varėnos r. Merkinės sen., Panaros km. vyko 2022 m. kovo mėn. 25 d., tema „Augalininkystės sultingų produktų kokybės saugojimas”.

Pristatyti:

Atvirojo stalo diskusijoje 2022 m. kovo mėn. 28 d. Parovėjos km., Biržų r. gyvulininkystės specialistai ir suinteresuoti asmenys rinkosi į diskusiją tema „Gyvulininkystės ūkio karvių bandos struktūra ir jos gerinimas Vaidutės Stankevičienės ūkio pavyzdžiu“.

Kalbėta temomis:

Projektas ,,KPP informacijos sklaida žemės ūkio ir bioekonomikos srityse, naudojant Slėnio ,,Nemunas“ patirtį“ vykstantis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas”, Nr. PLKT-KK-20-1-01756-PR001.

Nuotraukų galerija: