Asociacijos "Slėnis Nemunas organizuoti renginiai 2022 m. gegužės mėn.

   

 

 

PROJEKTO ,,KPP INFORMACIJOS SKLAIDA ŽEMĖS ŪKIO IR BIOEKONOMIKOS SRITYSE, NAUDOJANT SLĖNIO ,,NEMUNAS“ PATIRTĮ“ 

RENGINIAI 2022 M. GEGUŽĖS MĖNESĮ

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „TECHNINĖ PAGALBA“ VEIKLOS SRITIS „LIETUVOS KAIMO TINKLAS“

Teminis renginys: konferencija „INOVATYVŪS SPRENDIMAI GYVULIŲ VEISLINĖS VERTĖS IR PRODUKTYVUMO DIDINIMUI“ 2022 m. gegužės 20 d. vyko LSMU Gyvulininkystės institute (R. Žebenkos g. 12, Baisogala, Radviliškio r.). Jis buvo skirtas suinteresuotųjų subjektų įsitraukimui į kaimo plėtros procesus, pasidalyti žiniomis apie KPP įgyvendinimą ir su tuo susijusia patirtimi, spręsti specifines gyvulininkystės problemas, plačiąją visuomenę ir galimiems paramos gavėjams informuoti apie kaimo plėtros politiką, susijusią su gyvulininkyste bei KPP, inovacijomis gyvulininkystės srityje ir vykdomus projektus.

Pranešimai:

Teminis renginys: konferencija „Mėsinės gyvulininkystės technologijos, moksliniai tyrimai, plėtra ir perspektyvos bei svarba žemės ūkio problemų sprendimui“ 2022 m. gegužės 27 d. vyko Rimanto Rimkaus ūkyje, Kantautalių k., Laukuvos sen., Šilalės r. sav. Jis buvo skirtas suinteresuotųjų subjektų įsitraukimui į kaimo plėtros procesus, pasidalyti žiniomis apie KPP įgyvendinimą ir su tuo susijusia patirtimi, spręsti specifines gyvulininkystės problemas, plačiąją visuomenę ir galimiems paramos gavėjams informuoti apie kaimo plėtros politiką, susijusią su gyvulininkyste bei KPP, inovacijomis gyvulininkystės srityje ir vykdomus projektus.

Pranešimai:

  • „Mėsinių galvijų endoparazitai, jų daroma žala ir kontrolė“ 

  • „Mėsinių galvijų lytinio ciklo sinchronizavimas. Mėsinių galvijų sėklinimo Lietuvoje apžvalga, rezultatai“ 

  • „Mėsinės galvijininkystės plėtros perspektyvos Europoje ir pasaulyje. Lietuvos mėsinės galvijininkystės sektoriaus veislinių gyvulių ir produkcijos eksporto galimybės“ 

  • „Bulių reproduktorių paruošimas kergimo sezonui, kergimo organizavimas. Praktiniai patarimai perkantiems bulius: buliaus apžiūra, veislinės vertės prognozavimas, dokumentacija, karantinavimas“ 

  • „Mėsinių galvijų laikymo technologijų, siekiant užtikrinti gyvūnų gerovę ir sveikatingumą, vertinimas“ 

  • „Genominės selekcijos taikymo mėsinėje galvijininkystėje galimybės“ 

  • „Mėsinių galvijų sėklinimas. Metritų ir endometritų profilaktika“ 

Renginių akimirkos: