Prasidėjo praktiniai mokymai inovatyviems mokslininkams

2013 m. gegužės 30-31 d. vyko pirmieji mokymai tema – “Lyderystė ir verslumo ugdymas”, kuriuos vedė ekspertė Nadežda Doronina Koltan. Mokymų tikslas – išmokyti Slėnio “Nemunas” steigėjų mokslininkus ir asociacijos darbuotojus pažinti stipriąsias lyderio savybes, sustiprinti gebėjimus sėkmingai administruoti ir vadovauti, pasitelkiant lyderystės įrankius, supažindinti su motyvavimo priemonėmis bei padėti įgyti situacinės lyderystės įgūdžių.

Šių mokymų metu dalyviai daugiau sužinojo apie organizacijos strategiją ir jos įgyvendinimo taktinius žingsnius: misiją, viziją, vertybes ir jų įtaką strategijos įgyvendinimui, strategijos žemėlapio kūrimą, organizacijos valdymo ciklus, interviziją, komunikaciją ir jos valdymą lyderystės kontekste, komandinio darbo įtaką organizacijos rezultatams. Mokymų metu dalyviai vykdė praktines užduotis, kurios buvo ne tik originalios bet ir labai naudingos. Dvi mokymų dienos prabėgo nepastebimai ir labai suartino mokymų dalyvius, padėjo jiems atsiskleisti ir atrasti savyje glūdinčių naudingų savybių, pažiūrėti į save iš šalies, pamąstyti apie tai kaip panaudoti naujai įgytas žinias. Kitą mėnesį dalyvių laukia dar dviejų dienų susitikimas su Nadežda, kuri pažadėjo dar intesnyvesnį mokymąsi ir praktinių įgūdžių lavinimą.

Pirmieji mokymai vyko pačioje asociacijos “Slėnis Nemunas” širdyje Mokslo kavinės Diskusijų klube, jau spėjusiam tapti populiaria susitikimų, seminarų ar mokymų vieta.

Šie mokymai vykdomi įgyvendinant projektą “Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (Slėnio) „Nemunas“ programos įgyvendinimas, stiprinant partnerystę ir institucijų veiklą“. Projekto metu iki 2014 m. vasario mėnesio dar bus vykdomi mokymai šiomis temomis:

“Lyderystė ir verslumo ugdymas” (II dalis);

“Projektų valdymas: planavimas, organizavimas, rinkodara, motyvavimas, vykdymas, kontrolė”;

“Finansų valdymas. Finansinis planavimas ir finansavimo pritraukimo galimybių vertinimas”;

“Interesų derinimas (komunikacija) pasitelkiant įtakos darymo principus bei efektyvią prezentaciją”;

“Mokslo rezultatų ir inovatyvių idėjų komercializavimas”.

 

Projekto vykdytojai tikisi, kad dalyviai, išklausę visą mokymų ciklą, drąsiai imsis naujų darbų, nebijos būti savo srities lyderiais ir sieks naujų idėjų įgyvendinimo.

Projekto administratorė

Indrė Bručienė

Mokymų akimirkos: