Pažintis su ARVI įmonių grupe

Asociacijos darbuojai, tęsdami vizitų pas steigėjus ciklą, aplankė vieną iš didžiausių Slėnio steigėjų - UAB „Arvi“ ir ko. Tai įmonių grupė, kuri savo struktūra labai panaši į nedidelį slėnį. Todėl buvo naudinga pažvelgti į stambaus verslo struktūrą  iš vidaus,  pasisemti sėkmingos verslos patirties iš įmonių vadovų. Aplankyti bendrovę mus pakvietė Alfonsas Sigitas Tamošiūnas, ARVI viceprezidentas. Jis mums ne tik suorganizavo susitikimą su grupe įmonių vadovų ir specialistų, tačiau pasiūlė apsilankyti jose, susipažinti su gamybos procesais. Darbuotojų  lydimi aplankėme visą įmonių, savo veiklą vykdančių  Marijampolėje, grupę: pabuvojome UAB „NORINGĖ“ viešbutyje „Europa Royale Marijampole“ ir čia įsikūrusiame ARVI biure, susipažinome su UAB "Arvi fertis", UAB „Marijampolės pašarai" KŪB, UAB „Arvi cukrus“, UAB „Arvi kalakutai“ KŪB veikla, jų tarpusavio ryšiais, bendradarbiavimo formomis.

Besilankant bendrovės įmonėse ir bendraujant su specialistais kilo minčių ir idėjų kaip stiprinti asociacijos ir bendrovės ryšius, kad jie būtų naudingi tiek mokslui, tiek studijoms, tiek verslui. Įmonės atstovai pažadėjo aktyviau bendradarbiauti su asociacija, įrengti nuolat veikiančią ekspoziciją ASU priskirtoje Slėniui ekspozicinėje erdvėje,  kad studentai, jaunieji mokslininkai  ir universiteto bei asociacijos svečiai galėtų susipažinti su bendrovės įmonių sukurtomis inovacijomis, sužinotų apie jų poreikius ir galimybes padėti gabių žmonių idėjas realizuoti atskirų įmonių veikloje.

Išsiskyrėme kupini minčių ir norų įgytą patirtį ir žinias pritaikyti savo kasdienėje veikloje.

Asociacijos „Slėnis Nemunas“ KTPC vadovė
Irena Kubiliūtė Vedeikienė

Nuotraukos iš vizito akimirkų:

       

 

 

 

 

Raktažodžiai: