Parodoje “Ką pasėsi?” Kauno kredito unijos atstovai neliko nepastebėti

Gausus būrys ūkininkų, žemės ūkio specialistų, verslo atstovų ir eilinių piliečių, apžiūrėję parodos „Ką pasėsi?“ eksponatus - galingas mašinas ir žemės ūkio agregatus, sustodavo Kauno kredito unijos stende, įsikūrusiame asociacijos „Slėnis Nemunas“ patalpose. Čia dirbantys Kauno kredito unijos specialistai sulaukė įvairiausių klausimų: apie finansų valdymą, verslo finansavimą, ūkininkams teikiamas paslaugas ir pan. Gal kiek netikėtai, tačiau visus apsilankiusius domino Kauno kredito unijos vykdomas „Verslumo skatinimo“ projektas, kurio pagrindiniai dalyviai jaunos ir besikuriančios įmonės, individualia veikla besiverčiantys asmenys.

“Tikrai tikėjomės, kad būtent šioje parodoje dar yra neatrastas potencialas mūsų vykdomam “Verslumo skatinimo” projektui, kurio tikslinis vartotojas yra jaunas arba startuojantis verslas. Taip pat esame paruošę produktų išskirtinai žemės ūkio specialistams: konsultuojame ir teikiame paskolas žemės ūkio plėtrai, renovacijai, apyvartinėms lėšoms,”- pasakoja Kauno kredito unijos administracijos vadovė Ernesta Ramaškaitė.

Suskaičiavusi parodos rezultatus, užmegztus kontaktus,  Kauno kredito unija tikisi ženkliai papildyti savo unijos narių skaičių ir jaunųjų verslininkų gretas. Dabartiniu metu unijos specialistai aktyviai konsultuoja visus, norinčius pasinaudoti vykdomu projektu.

Glaudus bendradarbiavimas su asociacija „Slėnis Nemunas“ yra naudingas, strateginis projektas abiems pusėms. Tokio projekto metu bendradarbiaujančios šalys yra numačiusios eilę renginių, kurių pagalba  Aleksandro Stulginskio universiteto studentai, darbuotojai bei slėnio veikloje dalyvaujantys asmenys ir įmonės bus supažindinami su naudingomis Kauno kredito unijos finansinėmis paslaugomis, projektais verslui bei žemės ūkio projektų finansavimu.

 

Kauno kredito unija

 

 

 

Raktažodžiai: