ES fondų investicijos Lietuvoje: ko tikėtis 2014–2020 m. laikotarpiu?

Pagal 2014–2020 metų ES finansinę programą Lietuvai 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu numatytas finansavimas siekią 44 mlrd. litų, iš jų apie 23 mlrd. litų  sudaro Europos socialinio fondo, Europos regioninio plėtros fondo ir Sanglaudos fondo lėšos, kitaip tariant ES sanglaudos politikos investicijos. Svarbiausias dokumentas, nustatantis kokių socioekonominių pokyčių bus siekiama, investuojant šias Lietuvai skirtas ES lėšas, yra 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa.

LR finansų ministerijos užsakymu VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas (VPVI) atlieka Lietuvos 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos išankstinį vertinimą, kurio tikslas yra padėti geriau suplanuoti ES struktūrinės paramos intervencijas 2014–2020 m. laikotarpiu. Daugiau informacijos apie Lietuvos 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą ir jos išankstinį vertinimą rasite čia: http://www.esparama.lt/strateginiai-dokumentai1

Šiai dienai programos projektas yra oficialiai pateiktas Europos Komisijai, tačiau, kol dokumentas nėra patvirtintas, tebevyksta diskusijos dėl nacionalinių plėtros prioritetų, kuriems bus skirtos ES struktūrinių fondų investicijos. Apie planuojamų ES sanglaudos politikos investicijų poreikį, tikslingumą ir galima poveikį Lietuvos ekonomikai komentarus pateikė Nordea Bank AB vyriausiąs analitikas Žygimantas Mauricas. Skaitykite esparama.lt svetainėje.

 

 

Raktažodžiai: