Strateginę mokslo ir inovacijų politikos kryptį formuos Vyriausybės komisija

2017 m. rugpjūčio 4 d. į pirmąjį posėdį susirinko atnaujintos sudėties Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) strateginė taryba. Posėdžio metu buvo sutarta dėl pagrindinių 2017-2018 m. veiklos krypčių bei nuspręsta prioritetą teikti Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos kaitos gairių patvirtinimui ir įgyvendinimo priežiūrai.

Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio teigimu, ši Taryba turi būti visos studijų, mokslo ir inovacijų sistemos vėliavnešiu. „Šiandien matome, kad pagrindinė Lietuvos augimo, konkurencingumo tarptautinėje erdvėje perspektyva yra žinios, mokslas ir inovacijos. Į studijų, mokslo ir inovacijų plėtrą turime žiūrėti strategiškai, tikslų siekti nuosekliai, didinti ministerijų, mokslo ir verslo subjektų tarpusavio koordinaciją. Iš naujosios Tarybos veiklos tikiuosi darnios mokslo ir inovacijų politikos kūrimo, perspektyviausių plėtros krypčių atpažinimo ir pasirinkimo bei nuoseklaus jų laikymosi“, – kalbėjo Vyriausybės vadovas.

Premjero žodžiais, turime daugybę parengtų strategijų, apibrėžiančių mokslinių tyrimų ir inovacijų plėtros galimybes, daug nacionalinių ir ES paramos lėšų investuota į infrastruktūrą, kompetencijas, mokslo ir verslo bendradarbiavimą, tačiau pažanga nėra tokia, kokios norėtųsi. „Iš naujos sudėties Tarybos narių tikiuosi asmeninio ir institucinio įsitraukimo, profesionalaus bei tvaraus mokslo ir inovacijų politikos formavimo“, – posėdžio metu teigė S. Skvernelis.

Planuojama, kad Taryba daug dėmesio skirs mokslo, inovacijų ir verslo centrų koordinavimo ir plėtros sistemos sukūrimui, Sumanios specializacijos strategijos pažangos priežiūrai bei MTEPI tarptautiškumo skatinimui.

Sauliaus Skvernelio pirmininkaujamą MTEPI tarybą sudaro 12 narių ir 12 ekspertų. Tarybos pirmininko pavaduotojais paskirti švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė bei ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius. Šios Vyriausybės komisijos sekretoriato funkcijas atliks Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA).

Visa informacija apie Tarybos veiklą skelbiama interneto svetainėje mosta.lt/mtepi-taryba

MOSTA informacija