Nauja iniciatyva „InterInoLT“: stiprinami Lietuvos verslo pajėgumai tarptautinėje inovacijų erdvėje

Kad Lietuvos verslas būtų konkurencingesnis dalyvauti tarptautinėse inovacijų programose, didžiausios Lietuvoje verslą ir pramonę vienijančios konfederacijos kartu su svarbiausiais inovacijų ekosistemos dalyviais susivienijo siekiant stiprinti šalies pajėgumus.

Sėkmingai prasidėjo nauja iniciatyva „InterInoLT“, kurią koordinuoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), o dalyvauja Lietuvos verslo konfederacija (LVK), Lietuvos pramoninkų konfederacija (LPK) ir Lietuvos inovacijų centras (LIC).

„Ši iniciatyva atsirado iš didelio poreikio, nes vykstant tokiems globaliniams procesams, kaip 4-oji pramonės revoliucija ir skaitmenizavimas, Lietuvai reikia didesnio svorio, matomumo ir tvirto atstovavimo svarbiausiuose Europos Komisijos posėdžiuose ir renginiuose, siekiant formuoti prioritetines temas, sudaryti verslui geresnes galimybes dalyvauti tokiose programose kaip „Horizontas 2020“ ir būsimoje programoje „Horizon Europe“, – sako MITA direktorius Kęstutis Šetkus.

Lietuvoje daugiausiai investuojama į mokslinius tyrimus, jų kūrimo infrastruktūrą bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros potencialo formavimą nepakankamai skiriant dėmesio to potencialo pavertimui inovacijomis bei pajamomis. Tokia tendencija matoma ir vertinant Lietuvos verslo įsitraukimą į tarptautines vertės grandines dalyvaujant ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programoje „Horizontas 2020“. Daugiau kaip 90 proc. atvejų Lietuvos verslo subjektai dalyvauja projektuose kaip partneriai su nedideliais biudžetais ir tik išimtiniais atvejais yra projektų koordinatoriai.

Nors kai kurie Lietuvos ūkio sektoriai sėkmingai konkuruoja globalioje rinkoje, pavyzdžiui, biotechnologijų, lazerių ir fotonikos, informacinių ir ryšių technologijų, tačiau ekspertai pastebi, kad atskiri Lietuvos ūkio subjektai neturi potencialo savarankiškai integruotis į tarptautines eksperimentinės plėtros ir inovacijų vertės grandines. Didelės pridėtinės vertės produktų eksporto apimtys išlieka mažos. Lietuvos aukštųjų technologijų produktų eksportas svyruoja tarp 5-8 proc. viso eksporto, ir tai yra vienas iš žemiausių rodiklių ES.

Ambasadorių tinklas

„InterInoLT“ iniciatyvos metu bus kuriamas tarptautinis ambasadorių tinklas, viešinantis Lietuvos eksperimentinės plėtros ir inovacijų potencialą užsienyje. Jau kovo mėn. Briuselyje vyksiančiame aukščiausio lygio verslo ir politikos renginyje „BUSINESSEUROPE DAY 2020“ dalyvaus ir iniciatyvos „InterInoLT“ ambasadoriai, jame bus aptariamos galimybės, kaip sėkmingiau Lietuvai pritraukti ir efektyviau išnaudoti tarptautinių MTEPI programų lėšas.

„Džiaugiamės, kad Lietuvoje kuriasi vis daugiau inovatyvių įmonių, kurios vykdo arba orientuojasi į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas. Tikime, kad šis tarptautinis užsienyje atstovaujančių „ambasadorių“ tinklas padidins Lietuvos įmonių žinomumą ir jų teikiamų inovatyvių paslaugų bei produktų eksportą. Sieksime, kad projekte vykdomų darbinių susitikimų, vizitų ir kitų veiklų metu sukurtos potencialios partnerystės suteiktų įmonėms naujas galimybes integruotis į tarptautinę eksperimentinės plėtros ir inovacijų rinką”, – teigė LVK generalinis direktorius Andrius Nikitinas.

Paslaugos verslui

Šios iniciatyvos metu inovatyvios Lietuvos įmonės gaus tikslines konsultacijas, pagalbą susirandant tarptautinius partnerius, jungiantis į tarptautines vertės grandines, vystant naujus produktus  ir pateikiant juos užsienio rinkoms.

„KIC, EIT, H2020, H-Europe, E-DIH, CERN, EEN dažnam – tai tik nežinomi terminai, o realybėje – tai tarptautinės inovacijų iniciatyvos, kurios leidžia vieniems – pritraukti investicijų savo produktų ar paslaugų kūrimui, kitiems – rasti klientų, paslaugų ar sukurtų technologijų pardavimui, tretiems – partnerių, siekiat plėtoti verslą tarptautinėse rinkose. Šios tarptautinės iniciatyvos gali būti kaip „vaistas“ versle, leidžiantis padidinti vienos ar kitos įmonės konkurencingumą, tačiau gali būti ir kaip „nuodas“, generuojantis didelius nuostolius. Kaip neapsirikti ir padaryti teisingus sprendimus – atsakymus, patarimus ir konkrečias rekomendacijas įmonės gaus pas „InterInoLT“ specialistus“, – projekto paslaugomis pasinaudoti ragina LIC Inovacijų paramos paslaugų departamento vadovas Artūras Jakubavičius.

Lūkestis – aukštos pridėtinės vertės produktai

„InterInoLT“ iniciatyva siekia padėti verslui ir pramonei, kad jų mokslu grįsti inovatyvūs sprendimai sustiprintų potencialą, pasiektų platesnius vandenis ir tokiu būdu didintų aukštos pridėtinės vertės gamybos ir paslaugų apimtis.

„Apčiuopiami rezultatai – dešimtys užsimezgusių tarptautinių partnerysčių, kontraktų, didėjančios eksporto apimtys – išjudins ir kitas įvairių sektorių įmones siekti proveržio. Tai gyvybiškai svarbu šalies ekonominiam augimui ir konkurencingumui, kadangi metai iš metų pramonės augimas Lietuvoje vis dar generuojamas žemos pridėtinės vertės sektoriuose“, – teigia LPK viceprezidentas Vidmantas Janulevičius.

Tikimasi, kad „InterInoLT“ projekto startas paspartins aukštos pridėtinės vertės produktų atsiradimo procesą ir artimiausius metus bus galima dalintis projekte dalyvavusių narių sėkmės istorijomis.

Apie „Horizon Europe“

2021 m. sausį startuoja naujoji Europos Sąjungos mokslo ir inovacijų programa „Horizon Europe“, kurios ambicingas užmojis – skirti 100 milijardų eurų siekiant stiprinti ES mokslinę ir technologinę bazę, padidinti Europos inovacinius gebėjimus, konkurencingumą, prisitaikant prie piliečių prioritetų ir išlaikant socialinį bei ekonominį gyvenimo modelį. Tikimasi, kad projekto veiklos užtikrins sėkmingesnį įmonių įsitraukimą į naująją ES programą „Horizon Europe“.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra