Lietuvos narystė Europos ateities tyrimų asociacijoje (EFFRA) pramonės įmonėms atveria duris į tarptautinius projektus

MITA „InterInoLT“ projekto partnerė Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) tapo Europos ateities tyrimų asociacijos (EFFRA) nare. Šis žingsnis Lietuvos verslui atveria naujas galimybes dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

Inovatyvios Europos pramonės įkurta pramonės interesų skatinama ne pelno siekianti asociacija EFFRA vienija įmones bei mokslo ir technologijų centrus, kuriančius novatoriškas gamybos technologijas. Pagrindinis jos tikslas – skatinti ikikomercinius gamybos technologijų tyrimus Europos mokslinių tyrimų ir technologijų erdvėje, į šią veiklą per partnerystę įtraukiant Europos Komisiją, mokslo centrus bei inovatyvias pramonės įmones.

2013-2020 metais EFFRA asociacija buvo oficialus privataus sektoriaus atstovas viešojo ir privataus sektoriaus partnerystėje „Ateities gamyklos“  (angl. Factories of the Future (FoF)). Joje kartu su ES pramonės atstovaisįgyvendino įvairių mokslo – verslo projektų, kuriuose buvo kuriamos naujos technologijos pramonei už 1 mlrd. Eur. 

Naujoje finansinėje perspektyvoje – 2021-2027 metais – EFFRA yra oficiali Europos Komisijos partnerė įgyvendinant programą „Pagaminta Europoje“ (angl. „Made in Europe“). Šiuo metu kaip tik baigiamos EFFRA konsultacijos su nariais dėl 2023–2024 metų gamybos moksliniams tyrimams ir inovacijoms skirtos „Europos horizontas“ darbo programos.

Š. m. rugpjūčio pabaigoje pateikusi paraišką, po EFFRA valdybos pritarimo, Lietuvos pramonininkų konfederacija tapo EFFRA nare, o Lietuvos verslui atsiveria naujos galimybės dalyvauti šios krypties tarptautiniuose projektuose.

Negana to, Lietuva turės dar garsesnį balsą šioje pramonei svarbioje organizacijoje – LPK inovacijų ekspertas, „Gamybos inovacijų slėnio“ direktorius Gintaras Vilda išrinktas Europos ateities gamyklų tyrimų asociacijos EFFRA valdybos nariu. EFFRA valdybos nariai visuotiniame narių susirinkime renkami dvejų metų kadencijai. 

„Manau, kad „Made in Europe“ partnerystė bus tvarios gamybos Europoje balsas ir dvigubo ekologinio ir skaitmeninio perėjimo varomoji jėga. Jos veikla paskatins Europos pramonės ekosistemas siekti pasaulinės lyderystės technologijų srityje ir žiediškumo pramonėje, o konfederacijos narystė EFFRA prisidės prie konkurencingos, ekologiškos, skaitmeninės, atsparios ir į žmogų orientuotos gamybos pramonės plėtros Lietuvoje. Esu tikras, kad konfederacijos nariams kryptingai dirbant mums pavyks iki 2030 metų Lietuvos pramonę transformuoti į aukštųjų ir vidutinių aukštųjų technologijų pramonę“, – teigia atstovas EFFRA G. Vilda.

Jau 2022 metais yra planuojama 13 inovatyvioms įmonėms skirtų kvietimų, todėl pats metas gilintis į „Europos horizontas“ partnerystės „Made in Europe (MiE) SRIA 2030“ kelrodį. Norintys sulaukti ekspertų pagalbos, kviečiami kreiptis į projekto „Lietuvos verslo integracija į tarptautines eksperimentinės plėtros ir inovacijų vertės grandines (InterInoLT)“ konsultantus. Jį kartu su LPK ir Lietuvos inovacijų centru (LIC) nuo 2019 m. įgyvendina Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA). Projekto ekspertai aukštąją ir vidutinę aukštąją pridėtinę vertę kuriančių Lietuvos pramonės sektorių įmonėms padeda dalyvauti „Horizon Europe“ konsorciumuose, įsilieti į Europos inovacijų tinklą bei pritraukti lėšų inovacijoms kurti.  

Kreipkitės, jei norite, kad „InterInoLT“ ekspertai padėtų:

  • suprasti dalyvavimo tarptautinėse žinių ir inovacijų bendruomenėse taisykles;
  • įsivertinti įmonės technologijų ir inovacijų potencialą;
  • pasirengti įmonės technologijų ir inovacijų strategiją;
  • pasirengti vertės pasiūlymą potencialiems partneriams;
  • pasirengti įmonės technologijų ir inovacijų potencialo pristatymą;
  • susirasti užsienio partnerius įmonės projektams;
  • pasirengti saugią bendradarbiavimo sutartį.

Tuo tarpu, jei siekiate įvertinti savo įmonės inovacinį potencialą ir suformuoti įmonės inovacijų kūrimo strategiją bei rasti tinkamas finansavimo programas – MITA kviečia kreiptis dėl konsultacijų į projekto „Smart InoTech pramonei“ komandą. 

Šaltinis: MITA