Kvietimas teikti paraiškas parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai

Mokslo ir studijų institucijas bei profesinio mokymo įstaigas nuo rugsėjo 1d. kviečiame teikti paraiškas  paramai  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“.

Didžiausia galima paramos suma vienam projektui – 150 tūkst. Eur, paramos intensyvumas – 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Visa planuojama paskirstyti šio šaukimo suma – 1,6 mln. Eur.

Finansavimą galima gauti parodomųjų bandymų rengimui ir vykdymui, lauko dienų ir informacinių renginių organizavimui informacijos sklaidos tikslais.

Paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai galima teikti iki spalio 30 d.

Detali kvietimo informacija Nacionalinės mokėjimo agentūros tinklalapyje:

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-parodomiesiems-projektams-ir-informavimo-veiklai-2019-m/19760?tab=1