Kritulių stebėsena išnaudojant mobiliojo ryšio bokštus

Pasaulyje mobilus ryšys dengia tik 20% sausumos ploto, tačiau net 90% populiacijos gyvena butent tame mob. ryšiu padengtame plote. Mob. tinklų operatoriai naudoja mikrobangas, kurios sujungia mobiliojo ryšio bokštus, o lyjant signalas kitame bokšte susilpnėja, dėl lietaus lašų savybių atspindėti mikrobangas. Visi signalo stiprumo nuokrypiai, dažniausiai būtent ir atsirandantys dėl kritulių, registruoajami siekiant gerinti signalo kokybę.
 
Afrikos mokslininkų iš Ouagadougou ir Grenoblio universitetų sukurtas algoritmas naudoja skirtumus tarp tikėtino signalo stiprumo ir silpnesnių signalų, gaunamų tada, kai įsiterpia lietaus lašai ir sekant leidžia tiksliai prognozuoti artėjančius potvynius. Tyrimo metu papiškėjo, kad gauti rezultatai 95% sutampa su meteorolginėse stotelėse gautais duomenimis. 
 
Tokio tipo tyrimas nėra pirmasis pasaulyje, tačiau pasinaudodami mob. operatorių pateiktais duomenimis meteorologai galėtų atlikti tam tikrų Afrikos vietovių ,neturinčių geros infrastruktūros, meteorologinę stebėseną.
 
Šaltinis: ScienceDaily, Wiley
Raktažodžiai: