INVEGA per pirmąjį 2021 m. ketvirtį verslui skyrė beveik 100 mln. Eur

Data: 2021.05.12

Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) per pirmus tris šių metų mėnesius finansavo šalies verslą 97 mln. eurų suma, tai yra beveik 4 kartus daugiau nei praėjusių metų pirmąjį ketvirtį. Iš viso pirmąjį 2021 metų ketvirtį INVEGOS verslo finansavimo priemonėmis pasinaudojo 1917 šalies verslo įmonių ir verslininkų.

„Nepaisant sudėtingo metų starto ir besitęsiančių iššūkių dėl antrojo karantino, didžioji verslo dalis jau adaptavosi prie naujų sąlygų ir perorientuoja savo veiklą naujai realybei. Praėjusį ketvirtį net trys ketvirtadaliai INVEGOS finansavimo buvo skirta įmonių investicijoms ir plėtrai. Pastebime atsigaunantį verslo užtikrintumą ir grįžtantį apetitą investuoti. Aktyviai skolinamasi ir apyvartinių lėšų papildymui. Tą atspindi ne tik išaugusi INVEGOS lengvatinių paskolų paklausa, bet ir matomai auganti garantijų, teikiamų už verslo iš finansų įstaigų imamas paskolas – tiek investicines, tiek apyvartines – paklausa. Nemažėja ir rizikos kapitalo investicijų poreikis“, – sako INVEGOS generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas.  

COVID-19 pandemijos verslui sukeltos finansinės naštos valdymas vis dar išlieka labai svarbi sritis. Iš viso per pirmąjį šių metų ketvirti 25 proc. verslui skirto finansavimo arba 24,59 mln. eurų buvo finansuota per kovidines INVEGOS priemones. 

Tiesioginės paskolos taip pat tampa vienu svarbiausiu šalies įmonių finansavimo įrankiu. Per pirmus tris šių metų mėnesius bendrovės tiesioginių paskolų priemonėmis pasinaudojo 513 galutinių naudos gavėjų, kuriems buvo suteiktas finansavimas už 24,13 mln. eurų. Ketvirtadalis šiomis paskolomis pasinaudojusių verslų buvo įmonės, veikiančios maitinimo sektoriuje. INVEGOS paskolų priemonėmis, teikiamomis per finansų tarpininkus, pasinaudojo 440 pareiškėjų, kurie gavo 20,31 mln. eurų finansavimą. Skolinimasis šiuo būdu buvo populiariausias tarp didmeninę prekybą, vykdančių verslų, populiariausia paskolos rūšis – paskolos „Alternatyva“, teikiamos per alternatyvius finansuotojus su apribotomis 7 proc. dydžio palūkanomis. 

Garantijų priemonėmis, kurios atstoja dalį finansų įstaigose prašomo užstato, pirmąjį metų ketvirtį pasinaudojo 267 įmonės ir verslininkai, už kurių paskolas buvo garantuota 38,94 mln. eurų. Lyginant su praėjusių metų ketvirtu ketvirčiu, ši suma sumažėjo, tačiau, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai, šalies verslo imamų paskolų garantuota suma išaugo 3 kartus. Tiek individualiomis garantijomis, tiek portfelinėmis garantijomis daugiausia naudojosi didmeninėje prekyboje veikiančios įmonės. 

K. Motiejūnas taip pat primena, kad Europos Komisijai laikinai iki 2021 metų pabaigos išplėtus rizikingų šalių sąrašą, INVEGAI atsirado galimybė garantuoti už lietuviškų prekių eksporto sandorius į ES šalis, JAV, Japoniją, Australiją ir kitas paprastai nerizikingomis laikomas šalis. Todėl eksportuotojai, ieškantys papildomų galimybių dėl atsiskaitymo eksportuojant ir jų negaunantys iš privačių draudimo kompanijų, gali kreiptis į INVEGĄ dėl garantijos už pirkėjų iš minėtų šalių atsiskaitymus. 

Rizikos kapitalo investicijomis pirmąjį šių metų ketvirtį buvo finansuoti 35 verslai, kuriems buvo skirta beveik 6 mln. eurų. Kompensacijų ir subsidijų priemonėmis, iš kurių populiariausia išlieka „Dalinis palūkanų kompensavimas“, per tris šių metų mėnesius jau pasinaudojo 662 pareiškėjai, kuriems skirta 8,06 mln. eurų.

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – LR Vyriausybės įkurta nacionalinė plėtros įstaiga, skirta padėti Lietuvos verslui gauti reikiamą finansavimą. Institucijos misija yra skatinti Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą: jos suteikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, administruojamos ir tiesiogiai teikiamos lengvatinės paskolos, subsidijų bei rizikos kapitalo priemonės palengvina finansavimo gavimą.

Šaltinis: esinvesticijos.lt