ES mokslui ir inovacijoms planuoja skirti 100 mlrd. eurų – kaip šiomis lėšomis galėtų pasinaudoti Lietuva

Švietimo ir mokslo ministerija kviečia Lietuvos mokslininkus, įmones ir kitus suinteresuotus asmenis aktyviai įsitraukti svarstant naują 2021–2027 ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Europos horizontas“, kurios projektą pristatė Europos Komisija. Šiai programai planuojama rekordinė 100 mlrd. eurų suma.

„Siekiame, kad naujoji programa svariai papildytų Lietuvos nacionalinį finansavimą ir mūsų mokslo ir inovatyvaus verslo atstovams būtų sudarytos kuo palankesnės sąlygos joje dalyvauti. Tad raginame suinteresuotus dalyvius aktyviai įsitraukti į programos svarstymus“, – sako švietimo ir mokslo viceministras Giedrius Viliūnas.

Kaip pabrėžia viceministras, būtina ne tik sutelkti mokslininkų, mokslo administratorių, inovatyvių įmonių atstovų pajėgas identifikuojant Lietuvai nepakankamai palankias programos nuostatas, bet ir nuo 2021 metų ruoštis daug didesnei konkurencijai dėl lėšų.

Pasibaigus 2014–2020 m. ES finansavimo laikotarpiui, programa „Europos horizontas“ bus viena iš pagrindinių alternatyvių mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo šaltinių šalia nacionalinio finansavimo. Lietuvos mokslas šiuo metu didžiąja dalimi yra finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis, kurios nuo 2021 m. mažės.

Švietimo ir mokslo ministerija pirminę Lietuvos poziciją dėl būsimosios ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos pateiks liepos 17 d. vyksiančio ES Konkurencingumo tarybos neformalaus mokslo ministrų susitikimo metu.

Susipažinti su 2021–2027 ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ galima čia: http://www.smm.lt/web/lt/mokslas/europos-horizontas .

Teikti siūlymus dėl būsimosios programos kviečiame el. paštu: europoshorizontas@smm.lt

Švietimo ir mokslo ministerijos informacija