Dalyvavome parodoje „Sprendimų ratas 2017“

Spalio 5–7 d. Aleksandro Stulginskio universitete (ASU) vykusioje miško, medžioklės, ir gyvulininkystės technologijų parodoje „Sprendimų ratas 2017“ savo stendą turėjo Asociacija "Slėnis Nemunas". Atstovavo savo steigėjus ir narius, pristatė Komunikacijos ir technologijų perdavimo centre inkubuojamas įmones.