„HORIZONTAS 2020“ programos projektų rengimo praktinių įgūdžių tobulinimo mokymai skirti mokslininkams ir tyrėjams

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) įgyvendindama projektą „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU 2)“, projekto numeris 09.3.3-ESFA-V-711-01-005 kviečia mokslininkus ir kitus tyrėjus iš mokslo sektoriaus dalyvauti praktiniuose mokymuose skirtuose praktinių įgūdžių tobulinimui rengiant „HORIZONTAS 2020“ programos paraiškas. 

Prieš prasidedant mokymams, mokymų dalyviai bus suskirstyti į 3 mokymų grupės po 15 dalyvių atsižvelgiant į „HORIZONTAS 2020“ temines sritis. 

Mokymų tikslas – kartu su lektoriais parengti kokybišką „Horizontas 2020“ paraišką.

Mokymų trukmė – 3 dienos.

Tinkami dalyviai – tyrėjai ir mokslininkai iš valstybinių mokslo ir studijų institucijų.

Registruotis į mokymus galima iki 2018 m. balandžio 30 d., 12.00 val.

Kontaktinis asmuo detalesnei informacijai: Paulius Petrauskas, TYKU 2 projekto vadovas, el. p. paulius.petrauskas@mita.lt, tel. (8 5) 2127439.

Daugiau informacijos - http://mita.lrv.lt/lt/events/view_item/id.48

MITA