Ūkio ministras E.Gustas pristatė šalies biomasės energetikos sektoriaus perspektyvas

Ūkio ministras Evaldas Gustas antradienį Vilniuje vykstančioje tarptautinėje biomasės energetikos konferencijoje „Nordic Baltic Bioenergy 2016“ pristatė šalies biomasės energetikos sektorių ir eksporto galimybes. Ūkio ministro teigimu, pastaraisiais metais auga tiek šio sektoriaus įmonių skaičius, tiek jų eksporto šalių sąrašas.

„Biomasės energetikos sektorius Lietuvoje sparčiai auga, o mūsų šalies biokuro technologijomis susidomi vis daugiau užsienio valstybių – eksporto mastas 2013–2015 metais padidėjo nuo 30 mln. eurų iki 100 mln. eurų. Biokuro pramonės sektoriaus metinė apyvarta sudaro 300 mln. eurų, šiame sektoriuje dirba apie 6,5 tūkst. darbuotojų. Prognozuojama, kad 2020 metais šioje srityje dirbančiųjų skaičius išaugs iki 10 tūkstančių“, – konferencijoje pažymėjo E. Gustas.

Lietuvoje veikia daugiau nei 20 įmonių, projektuojančių, gaminančių ir diegiančių naujausias biomasės technologijas, taip pat daugiau nei 100 įmonių, gaminančių ir tiekiančių biokurą. Šiuo metu biomasės technologijos eksportuojamos į Skandinavijos šalis, Šveicariją, Angliją, Prancūziją, Portugaliją, Ispaniją, Graikiją, Rumuniją, Vengriją, Čekiją, Lenkiją, Rusiją, Baltarusiją, Ukrainą, Latviją, Kanadą.

Ministro teigimu, tolesniam biomasės technologijų eksporto skatinimui reikia pasitelkti tiek diplomatinius kanalus, tiek paramos verslui priemones.

„2014–2020 metų laikotarpis pasižymi išskirtiniu dėmesiu smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo didinimui ir tarptautiškumo skatinimui. Tarptautine plėtra suinteresuotoms įmonėms skirtos Ūkio ministerijos administruojamos ES investicijų priemonės „Naujos galimybės LT“, „Expo sertifikatas LT“, „Expo konsultantas LT“, „Verslo klasteris LT“ bei „Faktoringas LT“, – sakė E. Gustas.

Ministras informavo, kad pagal paskelbtą priemonės „Naujos galimybės LT“ pirmąjį kvietimą paskirstyta 4,22 mln. eurų 17 projektų. Bendrai finansavimą gavusiuose projektuose dalyvaus 390 įmonių 262 tarptautiniuose renginiuose (parodose, mugėse, verslo misijoje). Didžiulio verslo dėmesio sulaukė ir kvietimas finansuoti eksportuojamų gaminių ir paslaugų sertifikavimą „Expo sertifikatas LT“ – skirta 1,15 mln. eurų 36 projektams.

E. Gustas informavo, kad šiais metais ketinama paskelbti kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Expo konsultantas LT“. Parama bus teikiama mokėti už labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) aukštos kokybės eksporto srities konsultacijas. Pagal šią priemonę įmonėms bus išduodamas čekis, su kuriuo jos galės kreiptis į Nacionalinį konsultantų tinklą ir gauti joms skirtų paslaugų. Iš viso pagal šią priemonę numatoma išdalinti 11,6 mln. eurų vertės čekių.

Taip pat šiuo metu rengiami dokumentai kvietimui skelbti pagal priemonę „Verslo klasteris LT“. Parama bus teikiama MVĮ tinklų, klasterių kūrimuisi ir įsijungimui į tarptautines grandines skatinti. Planuojama suma – 13 mln. eurų. Rengiami dokumentai ir priemonei „Faktoringas LT“. Pagal ją būtų teikiamos garantijos už faktoringo sandorius, kurios galėtų iš dalies patenkinti eksporto sandoriuose atsirandančią riziką siekiančių mažinti eksportuotojų poreikius. Planuojama suma – 4,2 mln. Eur.

Ūkio ministras E. Gustas taip pat priminė, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. INVEGA turi teisę teikti paskolų garantijas kredito įstaigoms už didelių įmonių imamas investicines paskolas ir (ar) paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti. Tikimasi, kad ši priemonė padės įmonėms plėsti verslą ir eksportą.

Balandžio 19–21 d. Vilniuje vykstančią vieną didžiausių tarptautinių biomasės energetikos konferencijų „Nordic Baltic Bioenergy 2016“ organizuoja Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA ir Švedijos biomasės energetikos asociacija SVEBIO. Tai – jau penktoji šiai temai skirta tarptautinė konferencija. Šiais metais daugiausia dėmesio skiriama verslo ryšių ir bendradarbiavimo stiprinimui tarp Rytų ir Vakarų Europos valstybių.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos informacija