Mikrobiologijos laboratorija

Atliekami tyrimai: 

- Augalų patogenų, mikotoksinų producentų bei kitų su dirvožemio, maisto ir pašarų bei aplinkos užterštumu susijusių mikroorganizmų ir jų sudėtinių dalių identifikavimas ir pokyčių tyrimai;
- Mikroorganizmų (ląstelių kultūrų) fenotipų, ekobendrijų analizė ir kokybės kontrolė metabolinių anspaudų metodu;
- Faktorių, lemiančių optimalias mikroorganizmų (ląstelių kultūrų) augimo sąlygas bei genetinius pakitimus, tyrimai;
- Patogenų invazijos procesų tyrimai augaluose, naudojant optinę, skenuojančią elektroninę ir konfikalinę mikroskopiją