Klimato kaitos poveikio miško ekosistemoms tyrimų laboratorija

Atliekami tyrimai: 

- Miško ekosistemų biologinės įvairovės, produktyvumo, tvarumo ir pokyčių klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis tyrimai;
- Medynų augimo ir produktyvumo tyrimai;
- Miško augalijos įvairovės tyrimai;
- Miško medžių genetinės įvairovės ir adaptacijos tyrimai;
- Miško dirvožemio atsako į klimato kaitą, anglies sekvestracijos dirvožemyje ir augaluose tyrimai; Dirvožemio mikrofloros įvairovės, gausumo ir įtakos C ir N apytakai tyrimai.