Agrobiotechnologijų laboratorija

Atliekami tyrimai: 

- Veiksnių, lemiančių augalų morfogenezės procesą in vitro, tyrimai;
- Žemės ūkio augalų pradinės selekcinės medžiagos kūrimas biotechnologiniais metodais;
- Įvairių veiksnių (makro-, mikroelementų, aminorūgščių, augalų apsaugos priemonių ir t.t.) poveikio augalams įvertinimas in vitro ir in vivo;
- Augalų mikrodauginimas in vitro ir in vivo;
- Konsultavimas ir mokymai augalų biotechnologijos tematika, kvalifikacijos kėlimas.