Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.  01.2.1-LVPA-K-828 „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“  finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 kvietimas Nr. 4.

Bendra kvietimo informacija:

Kvietimo pradžia: 2018 m. birželio 25 d., 9.00 val.
 
Kvietimo pabaiga: 2018 m. rugsėjo 25 d. 16.00 val.

Kvietimo biudžetas: iki 75 000 000 Eur. 

 
Didžiausia finansavimo suma:  Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai – 1 200 000 Eur ;
Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai – 3 000 000 Eur; Aprašo 10.3 papunktyje nurodytai veiklai – 200 000 Eur.

Atrankos būdas: projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama projektų konkurso būdu.

 
Kvietimo tikslas: skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus moklinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.
 
Tinkamas pareiškėjas: pareiškėjai: 1. privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas); 2. viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), kai vykdomos Aprašo 10.1 ir (ar) 10.2 papunkčiuose nurodytos veiklos.
Partneriai: 1. privatieji juridiniai asmenys; 2. mokslo ir studijų institucijos.
 
Finansuojamos veiklos: 1. MTEP; 2. įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra ir kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose; 3. naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.
 
Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2018 m. rugsėjo 25 d. 16.00 val.