Horizontas 2020: Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika

Data: 2017 m. lapkričio 24 d. 10:30 val.
Vieta: Aleksandro Stulginskio universitetas, Studentų g. 11, Akademija, LT-53361 Kauno r.

Š. m. lapkričio 24 d. Kaune įvyks informacinių renginių ciklo „ĮŽVALGOS Į NAUJAS HORIZONTAS 2020 DARBO PROGRAMAS“ sesija. Renginį Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) organizuoja kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu. Tarptautinės mokslinės konferencijos “Kaimo plėtra 2017: Bioekonomikos iššūkiai” metu vienoje iš paralelinių sesijų bus diskutuojama apie naują “Horizontas 2020” teminės srities “SC2 Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika” darbo programą 2018-2020 m.

Su malonumu pristatome šio renginio moderatorių dr. Ričardą Paškauską (Gamtos tyrimų centras/Lietuvos ekspertas „Horizontas 2020“ komitete SC2) ir svečius.

Pagrindinį pranešimą skaitys José Ruiz Espi, Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato (DG AGRI) atstovas, kuris pasidalins įžvalgomis apie naują 2018-2020 m. darbo programą.


Dalyvių registracija

Prašome užpildyti visus formos laukus

Pranešėjas supažindins su kvietimais apimančiais mokslinių tyrimų sritis, kuriose ES-13 mokslininkai turi didelę kompetenciją, apžvelgs kvietimus, kuriuose taikomi atviros mokslo prieigos, lyčių ar daugelio veikėjų įtraukimo reikalavimai, informuos apie tarptautinio bendradarbiavimo galimybes.

Lietuvos atstovė „Horizontas 2020“ SC2 komitete, dr. Zita Duchovskienė (Žemės ūkio ministerija) pristatys “Horizontas 2020” teminės srities “SC2 Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika” tarpinius rezultatus bei apžvelgs pagrindines galimybes naujiems projektams vykdyti.

Apie laboratorijoje gautų mokslinių tyrimų rezultatų diegimą pramonėje kalbės Kauno technologijos universiteto prof. Rimantas Venskutonis, pristatydamas biorafinavimo koncepciją (biožaliavų pavertimą įvairiomis cheminėmis medžiagomis), kuri taikoma siekiant kuo racionaliau panaudoti augalines žaliavas.

Savo unikalia asmenine sėkmingo dalyvavimo „Horizontas 2020“ patirtimi dalinsis Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro mokslininkė dr. Žydrė Kadžiulienė, Aleksandro Stulginskio universiteto prof. Gintautas Mozgeris ir novatoriškos įmonės UAB „Žemdirbių konsultacijos“ mokslininkas dr. Vytautas Petkus.

Sesija yra skirta žemės ūkio, biomedicinos, bioekonomikos srityse tyrimus vykdantiems universitetų, mokslinių tyrimų institutų, mažų ir vidutinių įmonių tyrėjams ir kitiems suinteresuotiesiems asmenims, planuojantiems teikti paraiškas pagal „Horizontas 2020“ SC2 kvietimo tematikas.

Renginys vyks anglų kalba. MITA sesija renginyje nemokama, tačiau išankstinė registracija būtina.

Kontaktai. Bio-NCP dr. Edita Bagdonaitė, tel. +370 5 2644700, el. p. edita.bagdonaite@mita.lt